PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

Loefz kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze

Loefz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw Bankrekeningnummer
  • Uw IP-adres
REDEN VAN VERWERKING:

Loefz verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Loefz uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van bestelde producten.

BEWAREN VAN GEGEVENS:
Loefz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Loefz verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Loefz deelt alleen de benodigde informatie met onze software voor boekhouding, onze betaalprovider en indien nodig met de Belastingdienst om de uitvoering van een overeenkomst te kunnen uitvoeren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Loefz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loefz gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden enkel gedeeld met Google Analytics.

Voor het meten van advertentieresultaten kunnen gegevens rondom uw website bezoek worden gedeeld met Google Adwords, Facebook Ads en Instagram. Deze gegevens zullen zoveel mogelijk worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Loefz (info@loefz.nl).

Loefz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Loefz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Tevens is aanvullende websitebeveiliging toegepast om onbevoegde toegang te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.\

www.Loefz.nl is een website van Loefz.

Loefz is als volgt te bereiken:

Loefz
Glindhorst 15
6714 KE Ede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71775587
Telefoon: 06-53306264
E-mailadres: info@loefz.nl